Bài 3. Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở châu Âu

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Thế Nam
Ngày gửi: 17h:00' 26-08-2013
Dung lượng: 6.6 MB
Số lượt tải: 751
Số lượt thích: 0 người

GV: DINH TH? NAM
KIỂM TRA BÀI CŨ
1. Nêu các cuộc phát kiến lớn về địa lí và ý nghĩa của các cuộc phát kiến lớn về địa lí?
2. Qua các cuộc phát kiến lớn về địa lí, quý tộc và thương nhân châu Âu đã tìm được những vùng đất mới nào?
Vịnh Ghi nê
1487
BỒ
ĐÀO
NHA
3
QĐ. Canari
Đ.Xan xanvano
1492
TÂY
BAN
NHA
4

Mũi Hảo Vọng
1498
BỒ
ĐÀO
NHA
5
11-1519
PHILIPPIN
BRAXIN
1519
TÂY
BAN
NHA
13-2-1522
06-3-1521

Mũi
Hảo Vọng
6
Tiết 3-Bài 3: CUỘC ĐẤU TRANH CỦA GIAI CẤP
TƯ SẢN CHỐNG PHONG KIẾN THỜI HẬU KÌ
TRUNG ĐẠI Ở CHÂU ÂU
1. Phong trào văn hóa Phục hưng
b. Nguyên nhân:
Thế nào là “phong trào Văn hoá
Phục hưng”?
a. Khái niệm:
“Phong trào Văn hoá Phục hưng” là khôi phục những tinh hoa
văn hóa cổ đại HiLạp và Rô-ma, đồng thời phát triển nó ở tầm
cao mới.
Vì sao xuất hiện “phong trào
Văn hoá Phục hưng”?
- Chế độ phong kiến kìm hãm, vùi dập các giá trị văn hóa.
- Giai cấp tư sản có thế lực về kinh tế nhưng không có đại vị chính trị, xã hội.
c. Nội dung phong trào:
I-ta-li-a là quê hương của phong trào Văn hóa Phục hưng
2

H?i: Xu?t hi?n nh?ng nh van húa,
khoa h?c thiờn ti no?Ra-bơ-le (1494-1553) với tác phẩm
Lọ nước thần

ĐỀ-CÁC-TƠ (1596-1650)

Cô péc níc
Cô-pec-nich
Thuyết nhật tâm: trái đất và các hành tinh quay quanh Mặt trời
Ga-li-lê
Giordano Bru-no

Xéc-van-téc
Sếch-xpia (1564-1616)
Nhà thơ, nhà soạn kịch thiên tài người Anh
Vở kịch Rômêô và Juliet của Sếch-xpia
đề cao nhân bản và tự do cá nhân
Phát hiện thấy một khuông nhạc 5 dòng chạy ngang qua bức hoạ.
Lê-ô-na đơ Vanh-xi với tác phẩm: Người đàn bà và con chồn
Đức Mẹ sầu bi của Mi-ken-lăng-giơ
Đức Mẹ Maria trẻ trung ở vị trí đang ngồi rất nghiêm kính, ôm trong lòng thi thể của Đức Chúa.
“Tượng Đavit” của Mi-ken-lăng-giơ
Cao 5m Hình ảnh con người được diễn tả có tỉ lệ cân đối, biểu hiện nội tâm sâu sắc, sống động và chân thực.
Đức bà Maria với thánh Xixtơ của Raphaelô
Sự ra đời của thần vệ nữ
Kiến trúc Gothic
Tiết 3-Bài 3: CUỘC ĐẤU TRANH CỦA GIAI CẤP
TƯ SẢN CHỐNG PHONG KIẾN THỜI HẬU KÌ
TRUNG ĐẠI Ở CHÂU ÂU
1. Phong trào văn hóa Phục hưng:
b. Nguyên nhân:
“Phong trào Văn hoá Phục hưng”
có nội dung như thế nào?
a. Khái niệm:

“Phong trào Văn hoá Phục hưng”
có ý nghĩa như thế nào?
c. Nội dung phong trào:
- Lên án giáo hội Ki-tô, đả phá trật tự xã hội phong kiến.
- Đề cao giá trị con người, đề cao khoa học tự nhiên,
xây dựng thế giới quan duy vật.
d. Ý nghĩa:
- Phát động quần chúng đáu tranh chống lại xã hội phong kiến.
- Mở đường cho sự phát triển của văn hóa châu Âu và nhân loại.
Tiết 3-Bài 3: CUỘC ĐẤU TRANH CỦA GIAI CẤP
TƯ SẢN CHỐNG PHONG KIẾN THỜI HẬU KÌ
TRUNG ĐẠI Ở CHÂU ÂU
1. Phong trào văn hóa Phục hưng:
2. Phong trào Cải cách tôn giáo:
a. Nguyên nhân:
Sự thống trị về tư tưởng, giáo lí của chế độ phong kiến là cản
trở đối với giai cấp tư sản. Yêu cầu đặt ra phải tiến hành cải cách.
b. Diễn biến:
Vì sao xuất hiện phong trào
Cải cách tôn giáo ?
Ai là người khởi xướng
phong trào Cải cách tôn giáo?
Tiết 3-Bài 3: CUỘC ĐẤU TRANH CỦA GIAI CẤP
TƯ SẢN CHỐNG PHONG KIẾN THỜI HẬU KÌ
TRUNG ĐẠI Ở CHÂU ÂU
1. Phong trào văn hóa Phục hưng:
2. Phong trào Cải cách tôn giáo:
a. Nguyên nhân:
b. Diễn biến:
LINH MỤC LU-THƠ
Nêu nội dung tư tưởng
cải cách của M. Lu-thơ?
- Cải cách của M. Lu-thơ (Đức): Lên án những hành vi tham lam và đồi bại của Giáo hoàng, đòi bãi bỏ những thủ tục, nghi lễ phiền toái.
Tiết 3-Bài 3: CUỘC ĐẤU TRANH CỦA GIAI CẤP
TƯ SẢN CHỐNG PHONG KIẾN THỜI HẬU KÌ
TRUNG ĐẠI Ở CHÂU ÂU
1. Phong trào văn hóa Phục hưng:
2. Phong trào Cải cách tôn giáo:
a. Nguyên nhân:
b. Diễn biến:
LINH MỤC CAN-VANH
Nêu nội dung tư tưởng
cải cách của Can-vanh?
- Cải cách của M. Lu-thơ (Đức): Lên án những hành vi tham lam và đồi bại của Giáo hoàng, đòi bãi bỏ những thủ tục, nghi lễ phiền toái.
- Cải cách của Can-vanh (Thụy Sĩ): Chịu ảnh hưởng những cải cách của Lu-thơ, hình thành một giáo phái mới gọi là đạo Tin lành.
Tiết 3-Bài 3: CUỘC ĐẤU TRANH CỦA GIAI CẤP
TƯ SẢN CHỐNG PHONG KIẾN THỜI HẬU KÌ
TRUNG ĐẠI Ở CHÂU ÂU
1. Phong trào văn hóa Phục hưng:
2. Phong trào Cải cách tôn giáo:
a. Nguyên nhân:
b. Diễn biến:
Nêu hệ quả của phong trào
Cải cách tôn giáo?
Đạo Ki tô bị phân thành hai giáo phái: Cựu giáo là Ki-tô giáo cã và Tân giáo, mâu thuẫn và xung đột với nhau. Bùng lên cuộc chiến tranh nông dân Đức.
b. Hệ quả:
Cựu giáo
Ki-tô
Tân giáo
Tin Lành
HISTORY OF SOCIAL DEVELOPMENT LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI
Cải cách không có ý định thủ tiêu tôn giáo
Tiết 3-Bài 3: CUỘC ĐẤU TRANH CỦA GIAI CẤP
TƯ SẢN CHỐNG PHONG KIẾN THỜI HẬU KÌ
TRUNG ĐẠI Ở CHÂU ÂU
1. Phong trào văn hóa Phục hưng:
2. Phong trào Cải cách tôn giáo:
a. Nguyên nhân:
- Đến thế kỉ XVI, ở Đức tầng lớp thị dân có thế lực kinh tế nhưng
bị chế độ phong kiến cát cứ kìm hãm.
- Ảnh hưởng cải cách tôn giáo của Lu-thơ.
Nêu nghuyên nhân bùng nổ
Chiến tranh nông dân Đức?
3.Chiến tranh nông dân Đức:
Tiết 3-Bài 3: CUỘC ĐẤU TRANH CỦA GIAI CẤP
TƯ SẢN CHỐNG PHONG KIẾN THỜI HẬU KÌ
TRUNG ĐẠI Ở CHÂU ÂU
1. Phong trào văn hóa Phục hưng:
2. Phong trào Cải cách tôn giáo:
a. Nguyên nhân:
Trình bày tóm tắt diễn biến
Chiến tranh nông dân Đức?
3.Chiến tranh nông dân Đức:
a. Diễn biến:
Tô-mát Muyn-xe
- Lãnh đạo là Tô-mát Muyn-xe, trong giai đoạn đầu chiếm được 1/3 lãnh thổ Đức.
- Do nội bộ nghĩa quân không thống nhất, bọn phong kiến tập trung lực lượng đàn áp, phong trào thất bại.
Thomas Munzer
Khởi nghĩa nông dân
Tiết 3-Bài 3: CUỘC ĐẤU TRANH CỦA GIAI CẤP
TƯ SẢN CHỐNG PHONG KIẾN THỜI HẬU KÌ
TRUNG ĐẠI Ở CHÂU ÂU
1. Phong trào văn hóa Phục hưng:
2. Phong trào Cải cách tôn giáo:
a. Nguyên nhân:
Chiến tranh nông dân Đức
có ý nghĩa như thế nào?
3.Chiến tranh nông dân Đức:
a. Diễn biến:
Tô-mát Muyn-xe
- Đây là cuộc chiến tranh nông dân vĩ đại nhất châu Âu.
- Phản ánh lòng căm thù của nông dân bị áp bức.
- Góp phần vào trận chiến chống chế độ phong kiến.
c. Ý nghĩa:

Bài tập1: Kể tên các nhà văn hóa, nhà khoa học trong các lĩnh vực sau :
a. Văn học:
b. Toán học:
c. Hội họa:
d. Thiên văn:
Ra-bơ-le, Sếch-xpia
Đê-các-tơ
Lê-ô-na đơ Vanh-xi
Cô-péc-ních, Ga-li-lê
BÀI TẬP CỦNG CỐ

Bài tập 2: Phong trào Văn hóa Phục hưng có nội dung rất phong phú. Hãy đánh dấu khoanh tròn vào đầu câu mà em cho là đúng:
a. Lên án nghiêm khắc Giáo hội, đả phá trật tự xã hội phong kiến.
b. Coi thần thánh là nhân vật trung tâm. Kinh thánh là chân lí.
c. Đề cao cai trò con người.
d. Đề cao chủ nghĩa cá nhân.
BÀI TẬP CỦNG CỐ
BÀI TẬP CỦNG CỐ
Bài tập 3: Nêu nội dung chính về cải cách tôn giáo của
Lu-thơ và Can-vanh theo bảng sau:
Nội dung cải cách của Lu-thơ
Nội dung cải cách của Can-vanh
Lên án những hành vi tham lam và đồi bại của Giáo hoàng, đòi bãi bỏ những thủ tục, nghi lễ phiền toái.
Chịu ảnh hưởng những cải cách của Lu-thơ, hình thành một giáo phái mới giọ là đạo Tin lành.
Sưu tầm tranh ảnh của thời kì Văn hoá Phục hưng


DẶN DÒ
- Học bài 3.
- Soạn bài 4 mục 1,2,3.
 
Gửi ý kiến

HƯỚNG NGHIỆP