Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527)

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Thế Nam
Ngày gửi: 16h:28' 15-01-2013
Dung lượng: 2.3 MB
Số lượt tải: 416
Số lượt thích: 0 người
CHÀO QUÝ THẦY CÔ
VÀ CÁC EM HỌC SINH
MÔN LỊCH SỬ 7
TIẾT 40 – BÀI 20
1. Em hãy nêu nguyên nhân thắng lợi của
cuộc khởi nghĩa Lam Sơn ?
KIỂM TRA BÀI CŨ
2. Em hãy nêu 2 ví dụ chứng tỏ nhân dân
đã hăng hái tham gia cuộc khởi nghĩa Lam Sơn ?
Tiết 40-Bài 20: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428-1527)
I. TÌNH HÌNH CHÍNH TRI, QUÂN SỰ, PHÁP LUẬT
1. Tổ chức bộ máy chính quyền:
SƠ ĐỒ BỘ MÁY NHÀ NƯỚC THỜI LÊ SƠ
BỘ MÁY NHÀ NƯỚC THỜI LÊ SƠ
Quan sát lược đồ nước Đại Việt thời Lê sơ, em thấy có gì khác so với thời Trần?
(1)
HƯNG HOÁ
NAM SÁCH
BẮC GIANG
THUẬN HOÁ
THANH HOÁ
NGHỆ AN
THIÊN TRƯỜNG
LẠNG SƠN
THÁI NGUYÊN
TUYÊN QUANG
AN BANG
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
QUẢNG NAM
(14)
QUỐC OAI
THĂNG LONG
Tiết 40-Bài 20: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428-1527)
I. TÌNH HÌNH CHÍNH TRI, QUÂN SỰ, PHÁP LUẬT
1. Tổ chức bộ máy chính quyền:
2. Tổ chức quân đội:

“ Thời Lê Thánh Tông, quân đội chia thành 2 bộ phận:
Quân trong bảo vệ triều đình nhà vua và kinh thành (…) gộp vào 2 vệ chính là Cẩm Y và Kim Ngô.
Quân ngoài ở địa phương gồm 5 phủ(…).Về sau , Lê Thánh Tông cho đặt thêm các vệ quân ở các đô ti xa(…). Đứng đầu các phủ, vệ đều có các chức quan, cao nhất là đô đốc. Vua trực tiếp nắm quyền tổng chỉ huy quân đội.
Chế độ tuyển quân được quy định chặt chẽ, thông thường cứ 1 bộ có 3 đinh thì phải lấy một người làm lính và một người dự bị. Vì vậy tuy số lượng quân thường trực không nhiều nhưng khi đi đánh Champa nhà Lê đã huy động đến 26 hay 30 vạn quân”.
( Theo Đại cương lịch sử Việt Nam, tập 1, NXBGD,H. 2001)
Em hãy nêu những điểm giống nhau và khác nhau về việc tổ chức quân đội của thời Lê sơ so với thời Trần qua nội dung mục 2 trên bảng và qua đoạn trích trên.
Vua Lê thánh Tông: “Một thước núi, một tấc sông của ta lẽ nào lại vứt bỏ? Phải cương quyết tranh biện chớ cho họ lấn dần, nếu họ không nghe còn có thể sai sứ sang tận triều đình của họ, trình bày rõ điều ngay, lẽ gian. Nếu người nào dám đem một thước núi, một tấc đất của Thái Tổ làm mồi cho giặc, thì tội phải tru di.
Em có nhận xét gì về chủ trương của nhà nước Lê sơ đối với lãnh thổ của đất
nước qua đoạn trích trên?
Tiết 40-Bài 20: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428-1527)
I. TÌNH HÌNH CHÍNH TRI, QUÂN SỰ, PHÁP LUẬT
1. Tổ chức bộ máy chính quyền:
2. Tổ chức quân đội:
3. Luật pháp:


Chưa đầy đủ.
Còn nặng về ý thức giai cấp.
Đầy đủ và tiến bộ hơn:
+ Vừa mang tính giai cấp, vừa mang tính dân tộc.
+Nổi lên ý thức bảo vệ quyền lợi người phụ nữ và người dân tự do; ý thức bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.
Giống: Đều thể hiện rõ nét ý thức giai cấp và khuyến khích phát triển kinh tế.
Em hãy nêu những điểm giống nhau và khác nhau về nội dung cơ bản của luật pháp thời Lê sơ so với luật pháp thời Trần qua nội dung mục 2 trên bảng và qua đoạn trích trên.
Ch?n m?t ý dỳng trong m?i cõu h?i sau:
1. B? lu?t H?ng D?c ch? y?u b?o v? quy?n l?i cho:
A. Vua, hong t?c, quan l?i v d?a ch? phong ki?n.
B. Giai c?p nụng dõn.
C. Ngu?i ph? n?.
D. Nhõn dõn lao d?ng, d?c bi?t l d?i v?i ph? n?.
2. Th?i Lờ so l th?i k? cu?ng th?nh c?a qu?c gia D?i Vi?t vỡ dó xõy d?ng du?c:
B? mỏy nh nu?c hon ch?nh, ch?t ch? nh?t so v?i nh?ng b? mỏy nh nu?c tru?c dú.
B? lu?t d?y d? v ti?n b? nh?t trong cỏc b? lu?t th?i phong ki?n Vi?t Nam.
Quõn d?i cú nang l?c chi?n d?u b?o v? ton v?n lónh th? c?a T? qu?c.
C? 3 ý trờn.
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Trả lời các câu hỏi sgk.
VỀ NHÀ
Học bài, xem trước mục II.
Làm bài tập lịch sử.
Tìm hiểu tình hình kinh tế - xã hội. Vì sao nói: Thời Lê Sơ, quốc gia Đại Việt cường thịnh nhất Đông Nam Á.
TẠM BIỆT QUÍ THẦY CÔ CÙNG CÁC EM !
 
Gửi ý kiến

HƯỚNG NGHIỆP