Bài 25. Phong trào Tây Sơn

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Thế Nam
Ngày gửi: 09h:15' 10-03-2013
Dung lượng: 989.5 KB
Số lượt tải: 713
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng các em học sinh
môn: lịch sử 7
GIÁO VIÊN: ĐINH THẾ NAM
TRƯỜNG THCS THÁI PHIÊN
KIỂM TRA BÀI CŨ
1. Nêu nguyên nhân bùng nổ cuộc
khởi nghĩa Tây Sơn?
2. Tại sao nhân dân hăng hái tham gia
khởi nghĩa Tây Sơn ngay từ đầu?
Tiết 51-Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN
II. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN
VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM
1. Lật đổ chính quyền họ Nguyễn
LƯỢC ĐỒ TÂY SƠN KHỞI NGHĨA CHỐNG CÁC THẾ LỰC PHONG KIẾN VÀ CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC NƯỚC NGOÀI
QUY NHƠN
Nơi kiểm soát của ba anh em Tây Sơn
PHÚ XUÂN
THĂNG LONG
GIA ĐỊNH
1. Lật đổ chính quyền họ Nguyễn.
- Tháng 09- 1773 hạ thành Quy Nhơn
- Giữa năm 1774 kiểm soát từ Quảng Nam đến Bình Thuận
Từ mùa thu năm 1773
đến giữa năm 1774,
nghĩa quân Tây Sơn
đã kiểm soát được
vùng nào?
LƯỢC ĐỒ TÂY SƠN KHỞI NGHĨA CHỐNG CÁC THẾ LỰC PHONG KIẾN VÀ CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC NƯỚC NGOÀI
QUY NHƠN
Nơi kiểm soát của ba anh em Tây Sơn
PHÚ XUÂN
THĂNG LONG
GIA ĐỊNH
Tây Sơn
Chúa Nguyễn chạy vào Gia Định
Chúa Trịnh đánh Phú Xuân
Biết tin
Tây Sơn
nổi dậy,
chúa Trịnh
đã làm gì?
LƯỢC ĐỒ TÂY SƠN KHỞI NGHĨA CHỐNG CÁC THẾ LỰC PHONG KIẾN VÀ CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC NƯỚC NGOÀI
QUY NHƠN
Nơi kiểm soát của ba anh em Tây Sơn
PHÚ XUÂN
THĂNG LONG
GIA ĐỊNH
Tây Sơn
Chúa Nguyễn chạy vào Gia Định
Chúa Trịnh đánh Phú Xuân
Quân Trịnh
Quân Nguyễn
Nghĩa quân Tây Sơn
ở vào tình thế
như thế nào?
Tại sao Nguyễn
Nhạc phải hòa
hoãn với
Quân Trịnh?
LƯỢC ĐỒ TÂY SƠN KHỞI NGHĨA CHỐNG CÁC THẾ LỰC PHONG KIẾN VÀ CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC NƯỚC NGOÀI
QUY NHƠN
Nơi kiểm soát của ba anh em Tây Sơn
PHÚ XUÂN
THĂNG LONG
GIA ĐỊNH
1777
Quân Tây Sơn đánh vào Gia Định
1776-1783
Nghĩa quân Tây Sơn
tiến đánh quân Nguyễn
Như thế nào?
- Tháng 09- 1773, nghĩa quân Tây Sơn hạ thành Quy Nhơn.
- Giữa năm 1774, nghĩa quân kiểm soát từ Quảng Nam đến Bình Thuận.
- Quân Tây Sơn ở vào thế bất lợi: mạn Bắc có quân Trịnh, mạn Nam có quân Nguyễn. Nguyễn Nhạc tạm hòa hoãn với quân Trịnh để đồn sức đánh quân Nguyễn.
Tiết 51-Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN
II. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN
VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM
1. Lật đổ chính quyền họ Nguyễn
- Chúa Trịnh cử tướng Hoàng Ngũ Phúc chỉ huy 3 vạn quân tiến đánh Phú Xuân, chúa Nguyễn vượt biển vào Gia Định..
- Tronh lần tiến quân năm 1777, Tây Sơn bắt giết được chúa Nguyễn, chỉ còn Nguyễn Ánh chạy thoát. Chính quyền họ Nguyễn đến đây bị lật đổ.
2. Chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút (1785)
a. Nguyên nhân:
Nguyễn Ánh cầu cứu vua Xiêm. Năm 1784, hơn 5 vạn quân thủy, bộ Xiêm kéo vào đánh chiếm miền Tây Gia Định (các tỉnh miền Tây nam Bộ) và gây nhiều tội ác đối với nhân dân.
b. Diễn biến
Tiết 51-Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN
II. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN
VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM
1. Lật đổ chính quyền họ Nguyễn
Vì sao quân Xiêm đem
quân xâm lược nước ta
LƯỢC ĐỒ TÂY SƠN KHỞI NGHĨA CHỐNG CÁC THẾ LỰC PHONG KIẾN VÀ CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC NƯỚC NGOÀI
QUY NHƠN
PHÚ XUÂN
THĂNG LONG
GIA ĐỊNH
Quân Xiêm kéo vào nước ta
Vùng bị quân Xiêm chiếm.
MỸ THO
RẠCH GIÁ
CẦN THƠ
XIÊM
Đường tiến quân của Nguyễn Huệ.
Sông Tiền.
LƯỢC ĐỒ TÂY SƠN KHỞI NGHĨA CHỐNG CÁC THẾ LỰC PHONG KIẾN VÀ CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC NƯỚC NGOÀI
QUY NHƠN
PHÚ XUÂN
THĂNG LONG
GIA ĐỊNH
Quân Xiêm kéo vào nước ta
Vùng bị quân Xiêm chiếm.
MỸ THO
RẠCH GIÁ
CẦN THƠ
XIÊM
Đường tiến quân của Nguyễn Huệ.
Sông Tiền.
LƯỢC ĐỒ CHIẾN THẮNG RẠCH GẦM - XOÀI MÚT
XOÀI MÚT
RẠCH GẦM
MĨ THO
BÌNH ĐỨC
Cù lao Thới Sơn
Thới Thạch
Cồn Bà Kiều
Bốn Thôn
CHỢ GIỮA
S Ô N G T I Ề N
Quân Tây Sơn mai phục.
Đại bản doanh của Tây Sơn
LƯỢC ĐỒ CHIẾN THẮNG RẠCH GẦM - XOÀI MÚT
XOÀI MÚT
RẠCH GẦM
MĨ THO
BÌNH ĐỨC
Cù lao Thới Sơn
Thới Thạch
Cồn Bà Kiều
Bốn Thôn
CHỢ GIỮA
S Ô N G T I Ề N
Quân Tây Sơn mai phục.
Quân Xiêm tiến công.
Quân Tây Sơn tấn công
Đại bản doanh của Tây Sơn
Quân Tây Sơn nhử địch vào trận địa
LƯỢC ĐỒ CHIẾN THẮNG RẠCH GẦM - XOÀI MÚT
XOÀI MÚT
RẠCH GẦM
MĨ THO
BÌNH ĐỨC
Cù lao Thới Sơn
Thới Thạch
Cồn Bà Kiều
Bốn Thôn
CHỢ GIỮA
S Ô N G T I Ề N
Quân Tây Sơn mai phục.
Quân Xiêm tiến công.
Quân Tây Sơn tấn công
Đại bản doanh của Tây Sơn
Quân Tây Sơn nhử địch vào trận địa
TR?N RẠCH GẦM - XOÀI MÚT
c. Ý nghĩa
- Đập tan âm mưu xâm lược của quân Xiêm.
- Là một trong những trận thủy chiến lớn nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc
Tiết 51-Bài 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN
II. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN
VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM
a. Nguyên nhân:
b. Diễn biến: sgk
2. Chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút (1785)
1. Lật đổ chính quyền họ Nguyễn
Sông Tiền và cù lao Thới Sơn ngày nay
Cù lao Thới Sơn - điểm du lịch hấp dẫn
Lễ hội tưởng nhớ đến vua Quang Trung
LƯỢC ĐỒ TÂY SƠN KHỞI NGHĨA CHỐNG CÁC THẾ LỰC PHONG KIẾN VÀ CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC NƯỚC NGOÀI
QUY NHƠN
PHÚ XUÂN
THĂNG LONG
GIA ĐỊNH
Quân Xiêm kéo vào nước ta
Vùng bị quân Xiêm chiếm.
1/1785
MỸ THO
RẠCH GIÁ
CẦN THƠ
XIÊM
Đường tiến quân của Nguyễn Huệ.
Sông Tiền.
Dựa vào lược đồ , em hãy
tường thuật diễn biến chiến
thắng Rạch Gầm – Xoài Mút?
LƯỢC ĐỒ CHIẾN THẮNG RẠCH GẦM - XOÀI MÚT
XOÀI MÚT
RẠCH GẦM
MĨ THO
BÌNH ĐỨC
Cù lao Thới Sơn
Thới Thạch
Cồn Bà Kiều
Bốn Thôn
CHỢ GIỮA
S Ô N G T I Ề N
Quân Tây Sơn mai phục.
Quân Xiêm tiến công.
Quân Tây Sơn tấn công
Đại bản doanh của Tây Sơn
Quân Tây Sơn nhử địch vào trận địa
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Trận Gạch Gầm - Xoài Mút thắng lợi là do:
b Sự lãnh đạo tài tình của Nguyễn Huệ.
c Lực lượng nghĩa quân Tây Sơn mạnh.
a Nhân dân ủng hộ nhiệt tình.
d Cả ba ý trên.
u
DẶN DÒ

- Học bài cũ.
- Làm bài tập trong sách bài tập.
- Chuẩn bị phần III: Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh
1. Những hoạt động của Nguyễn Huệ ở bắc Hà từ năm 1786 đến năm 1788?
2. Yếu tố nào giúp quân Tây Sơn lật đổ được các chính quyền phong kiến?


Tiết học kết thúc
CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN, HỌC GIỎI !
 
Gửi ý kiến

HƯỚNG NGHIỆP