Các thành viên đã tải về

Avatar
Nguyễn Văn Trọng
tải lúc 05:28 21/04/2022
No_avatarf
Đinh Ngọc Linh
tải lúc 19:46 20/04/2022
No_avatar
Ninh Nông Thương
tải lúc 20:11 01/04/2022
No_avatar
Huỳnh Nữ Liễu
tải lúc 03:56 11/08/2021
No_avatar
Nguyễn Minh Rừng
tải lúc 14:55 23/04/2021
No_avatar
trần thị yến
tải lúc 06:17 20/04/2021
No_avatar
Thu Huong
tải lúc 10:24 12/04/2021
No_avatar
Đỗ Chí Công
tải lúc 07:08 31/05/2020
No_avatarf
Phạm Thị Bích Nhuần
tải lúc 22:16 05/05/2020
No_avatar
Nguyễn Văn Thăng
tải lúc 08:13 03/05/2020
No_avatarf
Cao Thị Lâm
tải lúc 08:42 13/04/2020
No_avatar
La Văn Nam
tải lúc 11:15 30/09/2019
No_avatarf
Nguyễn Thị Thanh Phượng
tải lúc 15:10 23/04/2019
No_avatarf
phan thị thắm
tải lúc 20:29 19/04/2019
No_avatarf
Phạm Thị Phương Thảo
tải lúc 20:35 05/04/2019
No_avatar
Nguyễn Ngọc Thi
tải lúc 13:25 20/03/2019
No_avatar
Nguyễn Thị Kim Chung
tải lúc 20:17 18/03/2019
No_avatarf
Trương Thị Hồng Cúc
tải lúc 12:17 18/03/2019
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


HƯỚNG NGHIỆP