Bài 8. Nước ta buổi đầu độc lập

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Thế Nam
Ngày gửi: 17h:48' 29-09-2014
Dung lượng: 5.9 MB
Số lượt tải: 184
Số lượt thích: 0 người
Trường THCS Thái Phiên
MÔN LỊCH SỬ 7
PHẦN HAI:
LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX
CHƯƠNG I:
BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP THỜI NGÔ - ĐINH - TIỀN LÊ (THẾ KỈ X)
TIẾT 11 – BÀI 8:
BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP THỜI NGÔ - ĐINH - TIỀN LÊ (THẾ KỈ X)
NƯỚC TA BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP
1. Ngô quyền dựng nền độc lập.
Hãy tìm những sự kiện qua đoạn đọc để chứng tỏ Ngô Quyền đã xây dựng được nền độc lập cho dân tộc?
- Năm 939 Ngô Quyền lên ngôi vua, đóng đô ở Cổ Loa, xây dựng chính quyền mới.
Tiết 11. Bài 8. NƯỚC TA BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP
Di tích thành Cổ Loa
1. Ngô quyền dựng nền độc lập.
Năm 939 Ngô Quyền lên ngôi vua, đóng đô ở Cổ Loa, xây dựng chính quyền mới.
-Bộ máy chính quyền:
Thảo luận nhóm/bàn
Hãy sắp xếp sơ đồ tổ chức nhà nước thời Ngô? Trình bày?
Vua
Quan văn
Quan võ
Thứ sử các châu
Em có nhận xét gì về tổ chức nhà nước thời Ngô?
Nhà nước còn đơn giản
Tiết 11. Bài 8. NƯỚC TA BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP
1. Ngô quyền dựng nền độc lập.
2. Tình hình chính trị cuối thời Ngô.
Em hãy cho biết tình hình nước ta cuối thời Ngô?
-Năm 944 Ngô quyền mất, nhà Ngô suy yếu.
-Năm 965 nước ta rơi vào cảnh loạn 12 sứ quân.
Tiết 11. Bài 8. NƯỚC TA BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP
1. Ngô quyền dựng nền độc lập.
2. Tình hình chính trị cuối thời Ngô.
-Năm 944 Ngô quyền mất, nhà Ngô suy yếu.
-Năm 965 nước ta rơi vào cảnh loạn 12 sứ quân.
Nhân dân đói khổ, đất nước chia cắt.
Loạn 12 sứ quân ảnh hưởng gì đến đất nước và đời sống nhân dân?
Tiết 11. Bài 8. NƯỚC TA BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP
3. Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước.
Tiết 11. Bài 8. NƯỚC TA BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP
1. Ngô quyền dựng nền độc lập.
2. Tình hình chính trị cuối thời Ngô.
Đinh Bộ Lĩnh thuở bé
3. Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước.
Đinh Bộ Lĩnh làm gì để chấm dứt tình trạng loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước?
Tiết 11. Bài 8. NƯỚC TA BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP
1. Ngô quyền dựng nền độc lập.
2. Tình hình chính trị cuối thời Ngô.
3. Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước.
-Năm 967, Đinh Bộ Lĩnh được nhân dân ủng hộ, liên kết với sứ quân của Trần Lãm đánh dẹp các sứ quân khác thống nhất đất nước. (Vạn thắng Vương)
Tiết 11. Bài 8. NƯỚC TA BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP
1. Ngô quyền dựng nền độc lập.
2. Tình hình chính trị cuối thời Ngô.
Đền thờ Đinh Bộ Lĩnh.
CÂU HỎI
Nêu công lao to lớn của Ngô Quyền và Đinh Bộ Lĩnh đối với nước ta buổi đầu độc lập ?
- Ngô Quyền: đặt nền móng xây dựng chính quyền độc lập.
- Đinh Bộ Lĩnh: chấm dứt loạn 12 sứ quân, thống nhất quốc gia.
ĐÁP ÁN
Bài tập

1. Nối thời gian ở cột A với sự kiện ở cột B sao cho đúng
Cột A(thời gian) Cột B(sự kiện )

Hướng dẫn về nhà
- Học bài và nắm được các kiến thức cơ bản trên.
Trả lời câu hỏi SGK/ 28.
Đọc và chuẩn bị bài 9: “Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê” ( mục I ).
 
Gửi ý kiến

HƯỚNG NGHIỆP