Bài 26. Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950 -1953)

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Thế Nam
Ngày gửi: 20h:05' 23-02-2013
Dung lượng: 5.7 MB
Số lượt tải: 636
Số lượt thích: 0 người
MÔN LỊCH SỬ 9
Giáo viên: Đinh Thế Nam
TRƯỜNG THCS THÁI PHIÊN
Chào mừng các em học sinh
KIỂM TRA BÀI CŨ
1. Dựa vào lược đồ, em hãy trình bày diễn biến chiến dịch Biên giới Thu – đông năm 1950?
2. Ta chủ trương mở chiến dịch Biên giới Thu – đông năm 1950 nhằm mục đích gì?
Tiết 32 - Bài 26 (tt)
BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950 - 1953)
III. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN II CỦA ĐẢNG (2- 1951)
Tiết 32 - Bài 26 (tt)
BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950 - 1953)
III. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN II CỦA ĐẢNG (2- 1951)
Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ II của Đảng diễn ra ở đâu,
vào thời gian nào?
- Đại hội đại biểu lần thứ II (2- 1951) họp tại Chiêm Hóa
(Tuyên Quang).
Tiết 32 - Bài 26 (tt)
BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950 - 1953)
III. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN II CỦA ĐẢNG (2- 1951)
Nêu nội dung Đại hội đại biểu
toàn quốc lần
thứ II của Đảng?
- Nội dung:
+ Thông qua “Báo cáo chính tri”̣ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, và “Bá́o cáo bàn về cách mạng Việt Nam” của Tổng ́Bí thư Trường Chinh.
+ Đưa Đảng ra hoạt động công khai, lấy tên Đảng Lao động Việt Nam.
+ Bầu Ban Chấp hành Trung ương và Bộ chính trị do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch và Trường Chinh làm Tổng Bí thư.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Báo cáo
chính trị tại Đại hội II
Trường Chinh
Tổng Bí thư của Đảng
Tiết 32 - Bài 26 (tt)
BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950 - 1953)
III. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN II CỦA ĐẢNG (2- 1951)
Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ II của Đảng có ý nghĩa
như thế nào?
- Ý nghĩa:
Đại hội đánh dấu bước trưởng thành của Đảng, thúc đẩy cuộc kháng chiến chống Pháp đi đến thắng lợi.
Tiết 32 - Bài 26 (tt)
BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950 - 1953)
IV. PHÁT TRIỂN HẬU PHƯƠNG KHÁNG CHIẾN VỀ MỌI MẶT
a. Chính trị :
- 3/3/1951: Việt Minh và Hội Liên Việt thống nhất thành Mặt trận Liên Việt .
- 11/3/1951: “Liên minh nhân dân Việt- Miên- Lào” thành lập
b. Kinh tế :
- 1952 Vận động tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, chấn chỉnh thuế khoá, xây dựng tài chính, ngân hàng, thương nghiệp.
- Năm 1953 thực hiện cải cách ruộng đất, giảm tô
c. Văn hoá- giáo dục:
Tiếp tục thực hiện cải cách giáo dục (từ 7/1950) theo 3
phương châm: phục vụ kháng chiến, sản xuất ,dân sinh
=> Hậu phương vững mạnh, đóng góp sức người , sức của cho cuộc kháng chiến, tạo điều kiện cho tiền tuyến lập công
Thảo luận nhóm:
? Nêu những thành tựu đạt được trong phát triển hậu phương của ta từ sau ĐH đại biểu tòan quốc lần thứ II của Đảng?
Nhóm 1:Trình bày về tình hình chính trị
Nhóm 2:Trình bày về tình hình kinh tế
Nhóm 3 :Trình bày Văn hoá giáo dục .
Nhóm 4: Nhận xét về sự phát triển hậu phương của ta ?
Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu  toàn quốc lần I
đã đạt kết quả như thế nào?
Tiết 32 - Bài 26 (tt)
BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950 - 1953)
IV. PHÁT TRIỂN HẬU PHƯƠNG KHÁNG CHIẾN VỀ MỌI MẶT
Quang cảnh Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu  toàn quốc lần I
Bác Hồ và các anh hùng tại Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu  toàn quốc lần I
Ngày 01/05/1952, Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu  toàn quốc lần I  chọn 7 anh hùng: Cù Chính Lan, La Văn Cầu, Nguyễn Quốc Trị, Nguyễn Thị Chiên, Ngô Gia Khảm, Trần Đại Nghĩa, Hoàng Hanh.
CÙ CHÍNH LAN
LA VĂN CẦU
NGÔ GIA KHẢM
NGUYỄN THỊ CHIÊN
TRẦN ĐẠI NGHĨA
NGUYỄN QUỐC TRỊ
Tiết 32 - Bài 26 (tt)
BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950 - 1953)
V. GIỮ VỮNG QUYỀN CHỦ ĐỘNG
ĐÁNH ĐỊCH TRÊN CHIẾN TRƯỜNG
(Đọc thêm)
Sau chiến thắng Biên giới
Thu-đôngnăm 1950. ta đã
làm gì để
giữ vững thế chủ động
trên chiến trường?
- Trung du va` dơ`ng ba`ng: Mo? 3 chi?n di?ch lo?n
+ Chi?n di?ch Tr`n Hung Da?o (da?nh di?ch o? Vi~nh Yn, Phu?c Yn)
+ Chi?n di?ch Hoa`ng Hoa Tha?m (da?nh di?ch trn Duo`ng sơ? 18 tu` Pha? La?i di Uơng Bí)
+ Chi?n di?ch Quang Trung (da?nh di?ch o? Ha` Nam, Nam Di?nh, Ninh Bình)
Da?nh ba?i di?ch o? Ho`a Bình, pha? k? ho?ach bình di?nh o? dơ`ng ba`ng Ba? Bơ?.
- O? mi`n nu?i: Mo? chi?n di?ch Ty Ba?c Va` Thuo?ng La`o..
K?t qua? : Ta giu~ vu~ng th? chu? dơ?ng trn chi?n truo`ng, la`m pha? sa?n k? hoa?ch Do` La?t do` Ta?t-xi-nhi cu?a Pha?p.
CỦNG CỐ
1. Đại hội đại biểu lần thứ hai của Đảng họp tại:
a. Thủ đô Hà Nội b. Chiêm Hóa (Tuyên Quang)
c. Đoan Hùng d. Hương Cảng (Trung Quốc)

2. Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu  toàn quốc lần I đã chọn được:
a. 5 anh hùng b. 6 anh hùng
c. 7 anh hùng d. 8 anh hùng
Hồ Chủ Tịch đi Biên giới
Chống gậy lên non xem trận địa
Vạn trùng núi đỡ vạn trùng mây
Quân ta khí mạnh nuốt ngưu đẩu
Thề diệt xâm lăng lũ sói cầy.
Nơi ở của chủ tịch Hồ Chí Minh tại chiến dịch Biên giới.
Hồ chủ tịch quan sát mặt trận Đông Khê
Dặn dò: Về nhà:

+ Ôn lại nội dung đã học
+ Đọc và chuẩn bị bài “Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954)” phần I, II của bài
+ Trả lời các câu hỏi trong SGK .
MÔN LỊCH SỬ 9
Giáo viên: Đinh Thế Nam
TRƯỜNG THCS THÁI PHIÊN
Chúc các em chăm ngoan, học giỏi !
 
Gửi ý kiến

HƯỚNG NGHIỆP