Bài 13. Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Thế Nam
Ngày gửi: 14h:44' 13-11-2013
Dung lượng: 3.3 MB
Số lượt tải: 1171
Số lượt thích: 0 người
CHÀO CÁC EM HỌC SINH
MÔN LỊCH SỬ 7
TIẾT 23 – BÀI 13 (Tiếp theo)

TIẾT 23 -BÀI 13
II/ NHÀ TRẦN XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI
VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ.
1. Nhà Trần xây dựng quân đội và củng cố quốc phòng:
- Quân đội của nhà Trần gồm những bộ phận nào?
a/ Quân đội:
- Gồm 2 bộ phận:Cấm quân và quân ở các lộ. Ở lãng xã có hương binh, ngoài ra còn có quân của các vương hầu.
NƯỚC ĐẠI VIỆT Ở THẾ KỈ XIII (TT)
- So với thời Lý, lực lượng cấm quân của thời Trần có gì khác?
Lực lượng cấm quân chỉ
chọn những thanh niên khỏe mạnh ở làng quê họ Trần.

TIẾT 23 -BÀI 13
II/ NHÀ TRẦN XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI
VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ.
1. Nhà Trần xây dựng quân đội và củng cố quốc phòng:
a/ Quân đội:
- Gồm 2 bộ phận: Cấm quân và quân ở các lộ. Ở lãng xã có hương binh, ngoài ra còn có quân của các vương hầu.
NƯỚC ĐẠI VIỆT Ở THẾ KỈ XIII (TT)
- Quân đội của nhà Trần được xây dựng theo chính sách và chủ trương nào?
- Quân đội được tuyển theo chính sách: “ngụ binh ư nông”.
- Chủ trương: “quân lính cốt tinh nhuệ, không cốt đông”.
Hình chiến binh thời Trần
- Quân đội thường xuyên được học tập binh pháp
và luyện tập võ nghệ.
Quân đội thời Trần được
luyện tập như thế nào?

TIẾT 23 -BÀI 13
II/ NHÀ TRẦN XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI
VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ.
1. Nhà Trần xây dựng quân đội và củng cố quốc phòng:
a/ Quân đội:
NƯỚC ĐẠI VIỆT Ở THẾ KỈ XIII (TT)
- Bên cạnh việc xây dựng quân đội, Nhà Trần đã làm gì để củng cố quốc phòng?
b/ Quốc phòng:
- Cử tướng giỏi đóng giữ các nơi hiểm yếu.
Thường xuyên kiểm tra
việc phòng bị.
TRẦN NHẬT DUẬT
PHẠM NGŨ LÃO
TRẦN VĂN LỘNG
Tổ chức quân đội
So sánh, nhận xét về tổ chức quân đội thời Lý và thời Trần ?
Thời Trần
Thời Lý
- Quân đội gồm hai bộ phận.
- Thực hiện chính sách
“ Ngụ binh ư nông”.
- Cấm quân được tuyển chọn từ những thanh niên khỏe mạnh ở trong cả nước.
-Quân đội gồm hai bộ phận.
-Quân đội được tuyển dụng theo chủ trương “ Quân lính cốt tinh nhụê, không cốt đông”.
-Thực hiện chính sách “ Ngụ binh ư nông”.
-Cấm quân được tuyển chọn từ những thanh niên khỏe mạnh ở quê hương họ Trần.

TIẾT 23 -BÀI 13
II/ NHÀ TRẦN XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI
VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ.
NƯỚC ĐẠI VIỆT Ở THẾ KỈ XIII (TT)
- Để phục hồi và phát triển kinh
tế nông nghiệp, nhà Trần đã làm
gì ? Nêu nhận xét về những việc
làm đó ?
2. Phục hồi và phát triển kinh tế:
Chú trọng khai hoang, đắp đê, nạo vét kênh mương nên nông nghiệp được phục hồi và phát triển nhanh chóng.
a. Nông nghiệp:
Vào năm 1248, nhà vua huy động tất cả quan dân ở các lộ ven sông Cái (sông
Hồng) vào việc đắp một con đê với quy mô rất lớn. Con đê này được gọi là Đỉnh
Nhĩ (tức đê Quai Vạc) Đê Quai Vạc chạy dài ven hai bên bờ sông, bắt đầu từ
nguồn xa cho đến biển.Nếu chỗ đê nào lấn vào ruộng đất của dân,thì nhà nước
chiếu theo giá ruộng đất mà bồi thường. Đê sông Hồng được các đời sau tu bổ,
đến nay vẫn là công trình phòng chống lũ lụt rất hiệu quả.
Đi đôi với việc đắp đê là đào sông.Năm 1231 nhà vua cho đào kênh Trầm,
kênh Hào từ phủ Thanh hóa đến Diễn Châu (Nghệ An). Năm 1248 vua lại cho đào sông Mã, sông Lễ và Đào kênh thông qua núi Chiếu Bạch ở Thanh Hóa. Năm 1256, triều đình cho vét sông Tô Lịch để đảm bảo giao thông và phòng thủ kinh thành.
“Nhà Trần vừa nắm chính quyền đã có biện pháp nhanh chóng phục hồi sản xuất nông nghiệp, mở rộng thêm diện tích canh tác. Triều đình đã áp dụng nhiều biện pháp canh tác, trong đó tổ chức làm thủy lợi trong phạm vi cả nước …nhà Trần ý thức được rằng muốn bảo vệ mùa màng, nhà cửa tính mạng cho nhân dân một cách ổn định lâu dài phải có quy hoạch đắp đê quy mô theo cả dòng sông…. Đây là một công việc quan trọng, một bước ngoặc lớn trong lịch sử thủy lợi nước ta…”.
( Đại cương lịch sử Việt Nam,tập1trang 203-204)

TIẾT 23 -BÀI 13
II/ NHÀ TRẦN XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI
VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ.
NƯỚC ĐẠI VIỆT Ở THẾ KỈ XIII (TT)
- Tình hình thủ công nghiệp và thương nghiệp thời Trần phát triển như thế nào?

2. Phục hồi và phát triển kinh tế:
Chú trọng khai hoang, đắp đê, nạo vét kênh mương nên nông nghiệp được phục hồi và phát triển nhanh chóng.
a. Nông nghiệp:
b. Thủ công nghiệp:
Phát triển nhiều ngành nghề, đạt trình độ kĩ thuật cao.
c. Thương nghiệp:
Buôn bán trong và ngoài nước đều phát triển.
Cảnh kinh thành Thăng Long xưa.
CẢNG BIỂN VÂN ĐỒN

TIẾT 23 - BÀI 13
II/ NHÀ TRẦN XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI
VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ.
Qua những nội dung tìm hiểu, em có nhận xét gì về nền kinh tế thời Trần?
Đáp án:
Kinh tế được nhà Trần quan tâm, có nhiều biện pháp tích cực nên nôngnghiệp, thủ công nghiệp, và thương nghiệp đều phát triển.
NƯỚC ĐẠI VIỆT Ở THẾ KỈ XIII (TT)

TIẾT 23 - BÀI 13
II/ NHÀ TRẦN XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI
VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ.
- Nhà Trần thay nhà Lý đã thực hiện nhiều chủ trương và biện pháp tích cực để xây dựng quân đội và phát triển kinh tế.
- Những chủ trương nói trên cùng với tinh thần cần cù lao động sáng tạo của nhân dân ta đã đưa Đại Việt ở thế kỉ XIII trở thành một quốc gia hùng cường, có quân đội và quốc phòng vững mạnh, có nền kinh tế phát triển.
NƯỚC ĐẠI VIỆT Ở THẾ KỈ XIII (TT)
1
2
3
4
5
6
7
Đ Ắ P Đ Ê
1. Để phòng lũ lụt, Nhà Trần đã làm gì?
2. Quân các lộ ở đồng bằng gọi là gì?
C H I N H B I N H
3. Quân đội Nhà Trần thường được học tập điều gì?
B I N H P H Á P
4. Vua Trần thường đi tuần tra việc gì ở vùng biên giỚi?
P H Ò N G B Ị
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
5. Ruộng đất tư do các vương hầu khai hoang mà có gọi là gì?
Đ I Ề N T R A N G
6. Cửa biển Hội Triều thuộc tỉnh nào ở nước ta?
T H A N H H Ó A
7. Trong nhân dân, ngòai nghề đúc đồng, khắc ván in, nhân
dân ta còn biết làm gì ?
L À M G I Ấ Y
ĐỈNH NHĨ
DẶN DÒ:
1. Học bài phần II – Bài 13.
2. Làm bài tập trong vở bài tập Lịch sử.
3. Soạn phần I – Bài 14.

chúc các em học giỏi và thành công
 
Gửi ý kiến

HƯỚNG NGHIỆP