Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Võ Thị Thanh Lan
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thái Phiên
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Địa Lý
Xác thực bởi Nguyễn Thành Lân, Nguyễn Thị Sáu
Đã đưa lên 75 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2022 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 96820 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

HƯỚNG NGHIỆP