Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Anh Hải
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Thái Phiên
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Giới thiệu CSTĐCS
Xác thực bởi Lê Ngọc Hùng, Nguyễn Thị Hoa
Đã đưa lên 12 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 122 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 358 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

HƯỚNG NGHIỆP