Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đinh Thế Nam
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thái Phiên
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Lịch sử
Xác thực bởi Đào Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Thu Hằng
Đã đưa lên 186 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 863 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 331449 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

HƯỚNG NGHIỆP